اسکندر لطفی را در زندان کتک زدند، رضا شهابی را با حال بد به بیمارستان بردند
در زندان تهران بزرگ اسکندر لطفی را کتک‌ زده‌اند و او را از دسترسی به دارو و درمان محروم کرده‌اند. رضا شهابی هم در زندان اوین حال جسمی خوبی ندارد.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.