«شنبه سیاه» در دانشگاه‌ها با تحصن و اعتصاب برگزار شد
دانشجویان در تهران فراخوانی برای «شنبه سیاه» داده بودند. پنج آذر، در پاسخ به این فراخوان در دانشگاه‌های مختلف تحصن و اعتصاب در حمایت از مردم کردستان برگزار شد.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.