ادامه اعتراضات و اعتصابات درهمدردی با کردستان در «شنبه سیاه دانشگاه»
پس از فراخوان دانشجویان هفت دانشگاه در تهران، ازجمله دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه بهشتی، دانشگاه الزهرا، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه خوارزمی و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برای...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.