تاملاتی در مفهوم امر زنانه و آزادی
یگانه خویی ــ در این متن می‌کوشم از امر «زنانه» و از آزادی بنویسم. به ویژگی‌های خیزش کنونی خواهم پرداخت، همچنان که به سویه‌های پیشرو و در برگیرنده‌ای که از خود نشان داده و ظرفیت‌هایی که می‌تواند برای آینده داشته باشد.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.