زندانیان عقیدتی و سیاسی بلوچ در زندان مرکزی زاهدان: به داد ما برسید
زندانیان عقیدتی و سیاسی بلوچ در زندان مرکزی زاهدان در واکنش به وضعیت این زندان و شرایطی که با آن مواجه هستند، نامه‌ای مشترک نوشته‌ و در آن از مردم استمداد کرده‌اند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.