جنبش ز.ز.آ و نوزدهمین روز اعتراض‌های سراسری: خیابان هم‌چنان بیدار است
علی‌رغم سرکوب شدید و بازداشت‌های گسترده، اعتراض‌ها به قتل حکومتی مهسا امینی وارد نوزدهمین روز خود شد. زنان هم‌چنان روسری‌ها در هوا برافراشتند به قانون ضدزن و خجاب اجباری اعتراض کردند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.