هفدهمین روز اعتراضات سراسری؛ ادامه حمله به دانشگاه‌ها، این بار تبریز
پس از حمله یکشنبه شب نیروهای امنیتی و سرکوب اعتراضات دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، دوشنبه، هفدهمین روز اعتراضات، با اعتصاب و تجمع دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ایران از مشهد تا زنجان و تبریز آغاز شد. در این روز، واکنش‌ها به اعتراضات و دستگیری‌های گسترده ادامه داشت و فرهنگیان بیانیه خود را در مورد اعتصاب سراسری فرهنگیان منتشر کردند. *** موج دستگیری میان دانشجویان با یورش به محل...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )