منتشر شد: حقوق کارگران در ایران ــ خبرنامه شماره ۲۲
فصلنامه کارگری شماره ۲۲ زمانه در برگیرنده خبرهایی است تا آستانه برآمد جنبش اعتراضی در ایران. جدول‌های فهرست‌کننده اعتراض‌های کارگری اخیر در این فصلنامه نشانگر توانی است که در عمق جامعه برای دگرگون کردن وضعیت در جهت عدالت و آزادی وجود دارد.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.