میرحسین موسوی: اگر به دنبال جانشینی موروثی رهبری نیستند، چرا آن را تکذیب نمی‌کنند
مقدمه میرحسین موسوی بر بیانه‌های جنبش سبز مداخله جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه را «ننگین» توصیف کرده و نسبت به جانشینی موروثی رهبری هشدار داده است. او گفته است: «مگر سلسله‌های ۲۵۰۰ ساله بازگشته‌اند که فرزندی پس از پدرش به حکومت برسد». سخنانی که به تدارک برای نشستن مجتبی خامنه‌ای بر جای پدرش اشاره دارد.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.