پارتی‌گیت؛ گزارش تحقیقات در مورد نقض محدودیت کرونایی در دفتر نخست وزیر بریتانیا منتشر شد
گزارش سو گری، از کارمندان ارشد دولت بریتانیا در مورد برگزاری میهمانی و گردهمایی‌هایی در ساختمان محل کار و اقامت نخست وزیر در زمان محدودیت‌های کرونایی منتشر شده است. خانم گری در گزارش خود که امروز منتشر شد گفته است که در خانه شماره ١٠ نواقصی جدی در رهبری و داوری موثر وجود داشت و افزوده است که رهبری رده بالا اعم از سیاسی و اداری باید مسئولیت این نواقص را بر عهده بگیرد.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.