تنش در دادگاه حمید نوری؛ شکرگذاری نوری برای کشتار زندانیان سیاسی
امروز چهارشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ در ادامه جلسات محاکمه حمید نوری دادیار سابق قوه قضاییه و متهم به مشارکت در قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ علی ذوالفقاری یکی از جان به دربردگان از این اعدام‌ها بعنوان شاهد و شاکی از صدای پرتاب شدن پیکرهای اعدام شده در کامیون روایت کرد و گفت این صداها را می‌شنیده است. این زندانی سیاسی سابق در بخشی از شهادتش توضیح داد که هنگامی که در راهروی مرگ...

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )