قطعات بزرگی از یک موشکی چینی ممکن است به زمین برخورد کند
انتظار می‌رود قطعات بزرگی از یک موشک چینی هنگام بازگشت کنترل نشده به جو به زمین برخورد کند که باعث نگرانی در مورد خطرات احتمالی آن شده است.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.