عکس‌های حرارتی فیل‌ها به بقاء همنوعانشان کمک می‌کند
فیل‌های یک باغ وحش در بریتانیا می‌توانند در چاچوب یک طرح محافظت از حیاط وحش به همنوعانشان در طبیعت کمک کنند.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.