فعالیت یک گروه نئونازی در آلمان ممنوع شد
وزیر کشور آلمان یک گروه خطرناک راست‌گرای افراطی را ممنوع اعلام کرد. در خانه‌های اعضای این گروه شماری اسلحه سرد و اشیایی ضبط شد که نشانه‌های ناسیونال سوسیالیسم (نازیسم) هستند. 

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.