علی مطهری در باره چند‌همسری: اگر این حکم اجرا نشود، فساد و فحشا در جامعه افزایش پیدا می کند
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره موضوع چند همسری گفت: با توجه به وضعیت فعلی جامعه، اگر ما این حکم را اجرا نکنیم، فساد و فحشا در جامعه افزایش پیدا می کند. او هچنین گفت که "اصل مسئله چند‌همسری، حکمی از احکام اسلام است که به حل یک معضل اجتماعی می پردازد."

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )