صفحه شخصی: Irani22


مشارکت:

شروع عضویت: ۲۹ آذر ۱۳۹۷ (حدود ۶ ماه پیش)
نظرات ارسالی: ۴۳۱ نظر (میانگین موافقان: ۲ نفر)


پرطرفدارترین نظر ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۲ ماه پیش Irani22 در مورد «این ویدیو» گفت: ۶۰ موافق
حرف حق زدي