مخالفت پارلمان بریتانیا با برگزاری رفراندومی مجدد درباره برگزیت
پارلمان بریتانیا روز پنجشنبه ۲۳ اسفند خود را برای یک روز طوفانی دیگر، رای گیری در مورد تعویق تاریخ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) آماده می کند و ترزا می نخست وزیر این کشور با چالش دیگری در برابر اقتدار متزلزل خود روبرو خواهد شد.
این خبر حدود ۲ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.