ناظران می گویند: رضا شاه در خیابان چه می‌کند؟
این بار رضا شاه در نقش یک اپوزیسیون بازگشته است و قدرتش را از حنجره معترضانی می گیرد که اینک با دگردیسی زمانه، جدایی دین از سیاست و آزادی اجتماعی و انتظام امور را می خواهند و دستاورد رضا شاه را بی اینکه برایشان چگونگی اش مهم باشد، آمال و آرزوی خود می دانند.
این خبر حدود ۸ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.