ایران تا حدود ۱۶۴ سال آینده سراسر بیابانی می‌شود
با گسترش پدیده بیابانی‌شدن مناطق مختلف، مشکلات و عواقب ناشی از تغییرات اقلیمی بیش از همیشه در نوار جنوبی، مرکزی و شرقی ایران مشخص شده است و با تداوم وضعیت کنونی بیابان‌زایی، اگر سالانه یک میلیون...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )