اعتصاب سراسری بیش از سه هزار کارگر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران
فعالان حقوق کارگری در ایران خبر دادند که بیش از سه هزار کارگر قراردادی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران، در اعتراض به شرایط سخت کاری و پایین بودن دستمزدها دست به اعتصاب هماهنگ زده‌اند. بنا بر این...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )