فلات ایران اولین سکونتگاه انسان پس از خروج از آفریقا بوده است
شواهد ژنتیکی، فسیلی و یافته‌های باستان‌شناسی نشان می‌دهد که انسان خردمند (هوموسیپین) بین ۷۰ تا ۶۰ هزار سال پیش از قاره آفریقا خارج شد. با وجود این، به نظر می‌رسد که جمعیت انسان ۴۵ هزار سال پیش در...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.