خانه پرستار: پرستاران معترض با احکام انفصال از خدمت تهدید می‌شوند
تعداد پرستاران مشغول به کار ایران با توجه به تعداد تخت‌های بیمارستانی با میانگین جهانی فاصله زیادی دارد. درحالی‌که هزاران فارغ‌التحصیل پرستاری، بیکار و منتظرند که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی به وعده...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.