حقوق‌های معوقه کارگران از ۱۴۰۲ و تکلیف نامعلوم حداقل حقوق ۱۴۰۳
با وجود نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۲، کماکان بسیاری از کارگران نتوانستند حقوق معوقه خود را از کارفرمایان خصوصی و دولتی دریافت کنند. بسیاری از کارگران به همین علت در روزهای منتهی به پایان سال اقدام به...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )