عبدالرحمن الراشد | کیسینجر در خاورمیانه چگونه به یاد آورده می‌شود
هنری کیسینجر در گورستان آرلینگتون کنار سایر افرادی که در ویتنام و جنگ‌های دیگر کشته شدند، در آخرین منزلگاهش آرام گرفت. او درگذشت اما با اندیشه‌ها، کتاب‌ها و میراث سیاسی‌اش زنده می‌ماند. هیچ پژوهشگری...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.