بدیع یونس | منازعه فلسطین و اسرائيل جز طرح دوکشوری، راه حل دیگری ندارد
جهان در طول تاریخ شاهد وقوع جنگ‌ها و درگیری‌های بسیاری بوده است. برخی از این جنگ‌ها سریع و کوتاه و برخی دیگر تا صدها سال ادامه یافته‌اند. با این حال، از هیچ جنگی به خوبی یاد نمی‌شود، زیرا جنگ همواره...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.