۲۲ تجمع اعتراضی در سراسر ایران؛ افزایش اعتراض پرستاران و توان‌خواهان
روز یکشنبه ۲۸ آبان ۲۲ تجمع اعتراضی در شهرهای مختلف ایران برگزار شد؛ از جمله پرستاران که هم‌زمان با روز پرستار در ایران همانند روزهای گذشته به اعتراض ادامه دادند. مشکلات معیشتی، شغلی و محدودیت‌های...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.