مشکل حکومت ایران و برق؛ ناتوان از تامین نیاز داخلی، به دنبال افزایش
دیپلماسی برق و ادعای مقام‌های عالی دولت ابراهیم رئیسی در خصوص تبدیل‌ ایران به «هاب تولید و صادرات برق منطقه» موضوعی است که شواهد خلاف آن را نشان می‌دهند. بر اساس آنچه در برنامه هفتم توسعه آمده، دولت...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )