انقلاب مهسا و فاش شدن هویت ماموران خفته نظام
کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، سرآغازی بود برای ایجاد بزرگ‌ترین رویداد سیاسی اجتماعی در ایران و دومین خیزش ملی از نوع خود در تاریخ معاصر کشور که بر سر حقوق شهروندان به راه افتاد؛ نخست...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )