شعارهای شبانه از سنندج تا تهران
ساکنان شهرهای مختلف ایران کماکان برای نشان دادن اعتراض و مخالفتشان با جمهوری اسلامی از شیوه‌های مختلف استفاده می‌کنند و از آغاز خیزش سراسری تا امروز، شعارسردادن‌های شبانه، از سر برداشتن حجاب اجباری،...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )