فریبا کمال آبادی و مهوش ثابت دوباره به ده سال زندان محکوم شدند
شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم بدوی مهوش شهریاری (ثابت) و فریبا کمال آبادی را عینا تایید کرد.دادگاه بدوی این دو شهروند...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )