سپاه انتقادها از خشک شدن دریاچه ارومیه را «جریان‌سازی» خواند
«رمضان شریف»، سخنگوی سپاه پاسداران در واکنش به انتقادات از به خشک شدن دریاچه ارومیه را «جریان‌سازی» معترضان برای «شکستن اقتدار» جمهوری...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.