تکرار تاریخ؛‌ سوء‌استفاده جمهوری اسلامی از روانپزشکی، نامه متخصصان به سازمان ملل
با افزایش صدور احکام مراجعه اجباری به روان‌پزشک و روان‌شناس برای زنانی که حجاب اجباری بر سر نمی‌کنند، دامنه اعتراض به این احکام هم...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.