ضمیمه: تصویر خانه در کتاب‌های درسی؛ مردان پیژامه‌پوش، زنان چادر به‌سر
نگاهی به داده‌های حاصل از پژوهش «ضمیمه» که جنسیت‌زدگی در کتاب‌های درسی را بررسی کرده نشان می‌دهد مولفان و طراحان کتاب‌های درسی، مردان...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.