تقابل حاکمیت با مخالفان حجاب:  ادامه پلمب واحدهای تجاری
از روز شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ که احمدرضا رادان درباره تشدید برخوردهای قضایی با مخالفان حجاب اجباری هشدار داد تاکنون قریب به سه ماه گذشته...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.