کالابرگ الکترونیک؛ عامل تورم و خالی‌تر شدن سفره خانواده‌های کم درآمد
یارانه سه دهک پایین جامعه مشروط به استفاده از یارانه برای خرید کالا با کالابرگ الکترونیک ۲۰ درصد افزایش یافت. بر اساس اطلاعیه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، در این مرحله و به‌منظور حمایت از دهک‌های...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.