مردم می‌توانند قانون ضد بشری را بی‌اعتبار کنند
نگارنده، مشاهده‌گری است که به تجربه در مدت چهار دهه، دریافته که قانون حجاب اجباری زیر ضربات بخش تاثیرگذاری از جمعیت زنان ایران،...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.