روایت سعیده؛ سردرگمی میان گرایش جنسی و هویت جنسیتی
شایا گلدوست«اگر بخواهم از دوره بچگی‌ خود بگویم، اولین چیزی که به خاطر می‌آورم، علاقه بی‌اندازه‌ام به‌ مکانیکی است. دوست داشتم کار‌ کنم...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.