بحران آب شدیدتر می‌شود؛ کاهش ۱۰متری سطح آب‌های زیرزمینی
مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران با هشدار نسبت به بحران شدید آبی در کشورگفته که در یک دهه گذشته در ایران...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.