۴ زندانی در قزلحصار کرج اعدام شدند
در ادامه موج گسترده اجرای احکام اعدام در زندان‌های ایران، ۴ زندانی دیگر صبح روز شنبه ۳۰ اردیبهشت در زندان قزلحصار کرج به دار آویخته...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.