آتش‌به اختیارها برای حجاب مردم تصمیم می‌گیرند
ایجاد مزاحمت چند فرد با عنوان نیروهای «امر به معروف» در شهرستان ورزنه، در استان اصفهان، به بروز درگیری میان این نیروها و مردم انجامید و پس از آن پنج شهروند بازداشت شدند....

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.