روایت زندانیان از «مسمومیت عمدی» در دوران بازداشت
این افشاگری‌ها پس از مرگ مشکوک آرش فروزنده معترض بازداشت‌شده، که بنا بر گزارش‌ها در پی مسمومیت ناشی از نوشیدن آب در بازجویی روی...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.