رصدخانه مهاجرت ایران: ضعف حکمرانی و فساد ساختاری از عوامل اصلی
تازه‌ترین گزارش رصدخانه مهاجرت ایران در قالب «سالنامه مهاجرتی ایران در سال ۱۴۰۱» می‌گوید الگو‌های مهاجرت ایرانی‌ها در آینده شاهد تغییراتی گسترده‌ خواهد بود و کشور‌های همسایه ایران مانند عربستان سعودی...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.