تاراج اموال ایرانیان با مصوبه مولدسازی؛ چه می‌‌توان کرد؟
اگر جمهوری اسلامی با مصوبه فروش اموال غیرمنقول دولت، بار دیگر تاراج بزرگی از اموال ایرانیان را زمینه‌سازی کرده است. آیا مقررات...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )