بازداشت‌های گسترده و یورش نیروهای حکومتی به منازل مردم در آبدانان
گزارش‌های رسانه‌های حقوق بشری کرد از جو سنگین امنیتی، بازداشت‌های گسترده و یورش نیروهای جمهوری اسلامی به منازل فعالین سیاسی و مدنی در...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.