سعید قاسمی‌نژاد | مولدسازی درون جیب گشاد خامنه‌ای
اخیرا خامنه‌ای هیاتی را به ریاست محمد مخبر برای «خصوصی‌سازی» فوری و فوتی اموال دولتی تعیین و به آنها مصونیت قضایی نیز اهدا کرده است. خامنه‌ای در سه دهه استیلا بر ایران به گونه‌ای سازمانمند کوشیده است...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )