اعتراضات سراسری؛ شمار معترضان و پراکندگی جغرافیایی به روایت دو پژوهش
در پی سرکوب خونین اعتراض‌های چهار ماه اخیر در ایران و فروکش کردن حضور معترضین در خیابان‌ها، به تدریج نتایج تحقیقات، مطالعات و یافته‌ها...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.