شاهزاده رضا پهلوی: نجات ایران جز با همبستگی ملی ممکن نیست
شاهزاده رضا پهلوی روز جمعه با انتشار پیامی ضمن استقبال از کارزار «من وکالت میدهم» از پیام‌های مردم در این کارزار سپاسگزاری کرد و نوشت به اعتمادی که به او می‌شود افتخار می‌کند. شاهزاده رضا پهلوی بار...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۷ )