عضو «هیئت مرگ» در سال ۱۳۶۷ مشاوره عالی قوه قضاییه شد
حسینعلی نیری، از اعضای «هیئت مرگ» در جریان اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷، به‌عنوان «مشاور عالی قوه قضائیه» منصوب شد.  خبرگزاری ایران، رسانه دولت جمهوری اسلامی از انتصاب حسینعلی نیری رئیس پیشین دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مشاور عالی رئیس قوه قضاییه خبر داد. حسینعلی نیری، مأمور مخصوص خمینی برای مصادره اموال مقامات حکومت پهلوی و همچنین از اعضای «هیئت مرگ» بود که باعث...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.