ادامه اعتراضات و اعتصابات در همدردی با کردستان در «شنبه سیاه دانشگاه»
پس از فراخوان دانشجویان هفت دانشگاه در تهران، ازجمله دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه بهشتی، دانشگاه الزهرا، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه خوارزمی و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برای...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.