مقام‌های تحریم شده جمهوری اسلامی خدمات ایثارگری می‌گیرند
مرکز پژوهش‎‌های مجلس طرحی را به مجلس ارائه داد که برمبنای آن مقام‌های جمهوری اسلامی که در فهرست تحریم‌های غرب قرار دارند شامل قانون خدمان رسانی به ایثارگران می‌شوند. بر اساس تبصره ۱ این ماده در صورتی که افراد تحریم شده مذکور، تحت تعقیب قضایی، امنیتی و یا سیاسی دولت آمریکا یا سایر دولت‌های «متخاصم» قرار گرفتند از حداکثر سقف حمایت‌های مطرح در قانون فوق الذکر بهره مند شده و...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.